TIBOR MICHALKO

mentor, terapeut a kouč

VĎAKA DANOSTIAM, KTORÉ MI V ŽIVOTE BOLI DANÉ, SOM SA NAUČIL KOMUNIKOVAŤ SO SVOJIM PRAVÝM JA A NAUČIL SA KAŽDÝ PROBLÉM ZMENIŤ NA VÝZVU.

DOSIAHOL SOM STAV, KEĎ SOM SA V PLNOM ROZSAHU NAUČIL VNÍMAŤ POSOLSTVO KĽUDU, LÁSKY, HARMÓNIE A ZMIERU PRI KAŽDODENNÝCH ČINNOSTIACH.

UVEDOMIL SOM SI JEHO POZITÍVNY VPLYV NA MOJE ZDRAVIE A POCHOPIL JEHO VPLYV NA KAŽDÚ ČASŤ MÔJHO ŽIVOTA.

TIETO DARY A SCHOPNOSTI VÁM TERAZ PRINÁŠAM.

AK SI SA PRÁVE ROZHODOL PRE ZMENU, NEVÁHAJ MA KONTAKTOVAŤ

MOJA MISIA

 • JE Moja viera v zmenu vnímania reality spôsobila, že verím v to, že výber cesty život mení.

 • Pozorovaním seba a mojich klientov počas terapíí, som našiel spôsob zmeny postoja v akejkoľvek životnej situácii, ktorá sa udiala a ktorá má na našu prítomnosť a budúcnosť obrovský vplyv.

 • Túto techniku “ZMENY POSTOJOV” som využil do dnešného dňa na niekoľko stovkách klientov a zakaždým bola úspešná.

 • Následkom používania týchto techník ako denného rituálu zmizli zo životov klientov rôzne bolesti, choroby, dešktrukory, agresie, obmedzenia, strachy a neúspechy, ktoré boli za všetkými strádaniami v ich bežných životoch.

 • Zjednodušene, nech sa Vám v živote udialo čokoľvek, stále sa dajú zmeniť vaše postoje z minulosti a tým výrazne ovplyvniť súčastnosť a tvorbu cesty do budúcnosti.

 • UVEDOMTE SI, ŽE LEN SPOKOJNÝ A VYROVNANÝ ČLOVEK VYTVÁRA POKOJNÉ A ŠŤASTNÉ PROSTREDIE.

čo môžete odo mňa očakávať?

Ako terapeut dokážem odhadnúť silné a slabé stránky človeka. Preto, ak sa rozhodnete pre životnú zmenu, rád vám ukážem na čo sa treba zamerať, čo robiť a čo nie. Budem na vás nekompromisný, no nie natoľko, aby som sa vás osobne dotkol, alebo vás odradil. 

Naučím vás ako sa v každodennom živote zbaviť strachu, hnevu a stresu, ako nevnímať vniknuté problémy ako ozajstné problémy, ale skôr výzvy života k dosiahnutiu vášho  cieľa.  

Vysledok?  Každý váš “problém” zmeníte na proces liečenia a uzdravenia sa.

Počas terapií či seminárov si  osvojíte spôsoby, ako vystúpiť z bludného kruhu “zvyku byť sám sebou” a stať sa novým spokojným a štatným JA“  

Čo je základom tejto cesty k premene? – porozumenie príčiny a dôsledku samotného problému a jeho správne spracovanie. Vďaka pochopeniu a prijatiu minulosti, si vytvoríte vašu budúcnoť z dennej prítomnosti. 

Tento DAR vám prinášam.

Pomohol som už mnohým

ZNÁME OSOBNOSTI, S KTORÝMI SPOLUPRACUJEM

ĎALŠIE ÚSPEŠNÉ PRÍBEHY ĽUDÍ

REGISTRUJTE SA PRE NEWSLETTER

KONTAKT

NEVÁHAJTE MA KONTAKTOVAŤ

  Prevádzkovateľ

  Werbea, s.r.o.,
  Jakabova 45,
  821 04 Bratislava
  IČO: 50 007 343,
  DIČ: 212 023 60 85, Nie je platcom DPH

  Email
  SLEDUJTE MA