Aktivácia kódu víťazov

Aktivácia kódu víťazov

Program KÓD VÍŤAZOV podporuje váš mentálny, fyzický a duchovný rast.

Zvýši vašu výkonnosť, výrazne zrýchli regeneráciu tela a zmení štruktúru vášho tela na bunkovej úrovni, vďaka čomu zlepší váš život.

Čo je kód víťazov?

Ide o program, ktorý sa skladá zo 45-minútových cvičení na dychovo-meditačno-terapeutickom princípe. Dokáže zmeniť zaužívané vzorce vášho správania na podvedomej úrovni a aktivizovať zmeny na bunkovej úrovni. Pocítite zmeny vo veľmi krátkom čase.

KÓD VÍŤAZOV:

  • – výrazne mení štruktúru vášho tela;
  • – zvyšuje výkonnosť;

  • – slúži na podporu rastu mentálnej,
  • – fyzickej a duchovnej podstaty každého človeka;
    – výrazne urýchľuje regeneračné procesy tela;
  • -zvyšuje celkovú vašu efektivitu.

  •  
Každé online vysielanie trvá 45 minút a prebieha v pracovný deň vždy o 19.30 hod. Je len na vás, či ho vyskúšate počas jedného týždňa, mesiaca alebo celoročne.

KÓD VÍŤAZOV podporuje vaše zdravie, pomáha zlepšovať vzťahy, podporuje vašu výkonnosť a efektívne narábanie s časom, maximalizuje vaše schopnosti a prispieva k ich rozvoju, pomáha objaviť zmysel a radosť zo života.

Nie je to klišé. KÓD VÍŤAZOV je výber toho najlepšieho, čo som za 15 rokov svojej praxe na svojich klientoch zaznamenal. Všetky tieto techniky, s ktorými sa môžete oboznámiť, dokázali každému jednému môjmu klientovi zmeniť život podľa vlastných predstáv.

Vyber si členstvo

Vysielanie KÓD VÍŤAZOV sa uskutoční vždy o 19:30 v pracovný deň.

KÓD VÍŤAZOV, je výber toho najlepšieho, čo som zaznamenal na klientoch v posledných 15 rokoch. Všetky tieto techniky, s ktorými sa môžete oboznámiť, dokázali každému jednému môjmu klientovi zmeniť život podľa vlastných predstáv.

S úctou,
Tibor Michalko – Terapeut a mentálny kouč