V našom špeciálnom 120 minútovom tréningu ,,STOP MANIPULÁCII” sa zameriavame na odstránenie podvedomých vzorcov správania (osvojených od útleho detstva),  ktoré sú následne zodpovedné za našu každodenne vznikajúcu realitu spojenú aj práve s manipuláciou v rôznych podobách.
Je to o vás všetkých, ktorí žijete vo vzťahoch s MANIPULÁTOROM, či už v rodine, práci alebo inom kolektíve.

Ak už konečne chcete žiť v radostí a šťastí, neváhajte využiť tento jedinečný tréning, vytvorený na základe 15 rokov skúsenosti u viac ako 2000, dnes už spokojných klientov.

Cena: 198 €
Dátum:

S úctou
Tibor Michalko