4-dňový program „ŽIVOT NA MIERU“ 

Čo môžete očakávať:

1. Dynamické dychové meditácie

2. Špeciálne techniky na čistenie deštrukčných podvedomých emočných programov stojacich za našimi vzťahovými a zdravotnými problémami

3. Odkyslenie a detoxikácia organizmu

4. Rozvoj podnikateľských, vzťahových, osobnostných zručností

5. Pohybové cvičenia

6. Vytvorenie vlastného ZÁMERU ŽIVOTA – 78 krokový, presný návod, ako si správne priať.

Dynamické dychové meditácie:

Pretože meditácia je vo svojej podstate umenie bdelého vnímania toho, čo sa deje v našom vnútri a okolo nás, tak hlavným zdrojom zmeny života je umenie poznať naše vnútorné spúšťače vytvárania vonkajšej reality.

Tieto jedinečné dynamické dychové meditácie sú zamerané na okysličenie organizmu, odkyslenie tela, obnovenie tokov energetických dráh tela (meridiánov) a vypnutia našich preťažených myslí. Výsledkom týchto dynamických dychových meditácií je spustenie základných samoozdravovacích procesov jednotlivých systémov tela (imunitný, kostrový, svalový, nervový, dýchací, tráviaci, lymfatický, vylučovací, hormonálny, rozmnožovací a iné).

Tieto systémy sú oporou tela, hýbu ním, riadia jeho činnosť, rozdávajú rôzne látky, zásobujú kyslíkom a živinami, odvádzajú odpad. Každý systém plní svoju vlastnú funkciu a zároveň navzájom koordinovane spolupracujú. V závislosti od synergie funkčnosti týchto systémov, je zložitý komplex živého ľudského tela viac alebo menej výkonný.

Čistenie deštrukčných podvedomých emočných blokov a programov

ŽIADNU EMÓCIU NEZAŽÍVAME NÁHODNE!

Emócie vnímame na základe vonkajších vplyvov a každá emócia, či už negatívna (deštruktívna) alebo pozitívna (konštruktívna), nechá určitý zápis v našom podvedomí. Tento zápis nazývame EMOČNÝ KÓD.

Tieto emočné kódy sa prejavujú navonok v situáciách, ktoré prežívame. Inak povedané, situácie, ktoré prežívame, priťahujeme do života na základe našich emočných zápisov. Každá vaša emócia a jej vibrácia tvoria vašu realitu. Vo chvíli, keď deštruktívne emócie ovládajú našu myseľ, tak si nevedome tvoríme na základe svojho podvedomého nastavenia svoju deštruktívnu budúcnosť. Dôsledkom tohto procesu sú naše nepríjemné dennodenné situácie, komplikované vzťahy až po samotné oslabené fyzické zdravie.

Technikou transformácie, zmeny postojov a čistenia emočných kódov sa budeme zaoberať každý deň pobytu.

Odkyslenie a detoxikácia organizmu

Čo je prekyslenie?

Človek sa rodí s telom naprogramovaným na dlhovekosť – približne na 130 rokov. Od spôsobu ako so svojím telom zaobchádzame závisí, či zostarne v zdraví alebo ochorie a predčasne umrie.

Každý hnev, každý stres, neprimeraná strava, každé neprirodzené čiže životu neprirodzené správanie odpisuje niečo z dĺžky nášho života až napokon ostane malý zlomok pôvodného programu. Tu pramenia príčiny chorôb a utrpenia.

Prof. H. Heine (vedúci Anatomického klinicko-morfologického ústavu Witten-herdskej univerzity) tvrdí že: „každá chronická choroba sa začína najprv lokálnymi a skrytými acidózami určitého orgánu s príslušnými zápalovými reakciami, až sa napokon vytvorí bludný kruh, spojený s čoraz menšou možnosťou regulovať stav tohto orgánu či celého organizmu pri akútnych prejavoch acidózy“.

Hlavnými príčinami prekyslenia organizmu sú:

– strava (málo výživná, priveľa cukru, bielkovín, alkoholu, nasýtených mastných kyselín, polotovary, tzv. fast food). Pri výbere potravín si dávame viac záležať na vzhľade balenia oveľa viacej ako na kvalite – vplyv okolia a médií.

– nesprávne návyky pri jedení (rýchle jedenie, jedenie v stoji, pri šoférovaní, pri pozeraní TV – vplyv okolia a médií).

– spôsob života (stres, nedostatok pohybu, nedostatok oddychu, nekvalitný alebo nedostatočný spánok – vplyv okolia a médií)

– fajčenie a iné závislosti – vplyv okolia a médií

– hnev, úzkosť, pocity nepohody, agresivita – podvedomé vzorce správanie (Emočné Kódy)

– lieky – vplyv okolia a médií

– elektro smog

– toxíny v životnom prostredí

Každý účastník pobytu podstúpi analýzu zdravotného stavu prostredníctvom biorezonančných kvantových prístrojov, ktorá zahŕňa:

A) Vstupnú analýzu zdravotného stavu

– analýza prostredníctvom kvantových biorezonančných prístrojov, odporúčania a konzultácia (analýza stavu mikrobiálnej a parazitárnej záťaže, zistenie nedostatku vitamínov, minerálov v tele, zistenie energetického stavu jednotlivých orgánov tela).

– určenie acidobázickej rovnováhy tela prostredníctvom určenia pH moču pomocou pH Metra.

– terapia plazmovým generátorom mierená na odstránenie záťaží a detoxikáciu tela.

– BEMER terapia – fyzikálna terapia ciev na zlepšenie mikrocirkulácie tela.

– odporúčanie doplnkov výživy vlastnej výroby – pre každého na mieru podľa analýzy zdravotného stavu.

B) Výstupnú analýzu zdravotného stavu 

– prostredníctvom kvantových biorezonančných prístrojov. Výsledkom bude porovnanie hodnôt analýzy zdravotného stavu na začiatku pobytu a na konci.

Rozvoj podnikateľských, vzťahových, osobnostných zručností

V rámci niekoľkých prednášok sa dozviete o najdôležitejších technikách napredovania vo vybraných oblastiach života, ako si nastaviť vlastnú budúcnosť na kvantovej úrovní ako si odbúrať blokády týkajúce sa výkonu a dosahovania cieľov, kreativity a motivácie (technika najhoršieho scenára), ako zaobchádzať s osobnými prípadne vzťahovými krízami, aké sú najčastejšie techniky manipulácie, ktoré na Vás Vaše okolie skúša a iné. Okrem iného sa naučíte správne si stanovovať ciele a vízie, mapy vízií (vision board), ranné a večerné rituály zamerané na vďačnosť. Pomocou techniky čistenia emočných kódov si sami identifikujete nefunkčné systémy presvedčenia o sebe a okolia, ktoré bránia Vášmu napredovaniu v danej konkrétnej oblasti vzťahov (podnikateľských, rodinných, partnerských a iných).

Pohybové cvičenia

Ako sa hovorí v zdravom tele zdravý duch. Často krát kvôli pracovnej vyťaženosti, alebo povinnostiam v domácnosti si nevieme nájsť čas aj na svoje telo a jeho pohybovú časť a vytvoriť si návyk hýbať sa pravidelne a správne.

Nie je však pohyb ako pohyb a my v domnení, že sa hýbeme správne sa častokrát správne nehýbeme. Preto si počas pobytu budete môcť zažiť cvičenie s lektorkou, ktorá Vám navrhne aj individuálne cvičenie vychádzajúce z princípov yógy, pilatesu a HIIT tréningu. Yoga Vás naučí správne dýchať, pilates Vám pomôže udržať Váš hlboký stabilizačný systém v správnom nastavení.

Verte, že vaše telo sa vám za pohyb ktorý mu doprajete poďakuje, tým najdôležitejším – zdravím.

VLASTNÝ ZÁMER ŽIVOTA – 78 krokový, presný návod, ako si správne priať

Vďaka sile myšlienok sa dá veľmi ľahko a efektívne vziať život do vlastných rúk. I vy si môžete hravo a ľahko vytvoriť úspešný život. Predstavy nie sú nič iného ako presvedčenie a presvedčenia sú tými naozajstnými tvorcami nášho života. Naučíte sa ako si získať rozum tak trochu na svoju stranu, aby už prestal pracovať proti nám. A pomocou 78 pravidiel (týkajúcich sa témy zdravia, partnerstva, detí a rodiny, zmyslu života, práce a poslania, úspechu ale in peňazí) ako si správne priať si vytvoríte svoj vlastný životný zámer, o ktorom ste snívali, a čo je najdôležitejšie naučíte sa tieto pravidlá uplatňovať v každodennej praxi.

Teší sa na Vás.

Tibor Michalko a kolektív.

Termín: 15. – 19.06.2022

Miesto: Kaštieľ Patrovec (Trenčiansky kraj); 

Mail: info@michalkotibor.com

Mobil: +421 948 300 937

Cena: 444,- Eur