Loading...

Veľa mojich známych a klientov podliehajú mnohým pochybnostiam, keď im vysvetľujem, že život funguje len na pár princípoch. Ak si ich človek osvojí, môže z tohto jednoducho profitovať po celý zbytok života. Predovšetkým vôbec nechápu, a čo je horšie nevedia si to ani predstaviť, ako by to malo fungovať! Veď v škole, čo je základ života ich učia a učia… a potom opakujú naučené až do chvíle, keď sa z preberaného učiva stáva presvedčenie. Ako to, že nás v školách neučia nič o vnímaní a nič o stave BYTIA, tu nechcem riešiť. Vďaka svojmu POZNANIU poukazujem len na to, že nie všetko čomu veria je správne pre ich život. Veď si len spomeňte, že kvalitu nášho Bytie vytvára naše vedomie, t. j. súbor všetkých ideí, kréd, poznaní a svetonázorov, ktoré sme počas života nazbierali. 

Viete ako funguje elektrický prúd po zapnutí vypínača ? Viete ako funguje presný princíp počítača, ktorý denne používate ? Viete ako funguje motor auta, ktorým sa ráno veziete do práce ? Nie ? Jasné, lebo ste iba užívateľ. Ale vy ste užívateľ aj v úplne iných situáciách, o ktorých ani nemáte potuchy. Viete o tom, že úroveň reality, ktorú vnímate očami, predstavuje iba 8% zo skutočnej reality ? Veď väčšina z nás ani nepozná všetky možnosti svojho mobilu, napriek tomu, že ho spoľahlivo používa každý deň.

Uvedomte si, že tak ako neriešite funkčnosť svojho mobilu a počítača, riešite a snažíte sa pochopiť ako funguje život. Prečo ? Lebo je to niečo nové, čo vôbec nepoznáme. 

A to čo nepoznáme, vôbec nevieme definovať a už vôbec nie slovami. 
Náš rozum sa snaží stále nachádzať zádrhely a naše vedomie sa ich snaží riešiť. Ale buďte kľudný, nič zlého nerobíte, máte len silný návyk zo školy, keď nám stále dookola kontrolovali naše práce. Kontrolovali nás ako sme sa pripravili doma na vyučovanie a ako sme sa nadrvili predpísané témy. Hodnotili nás tak, ako dnes obrovské množstvo ľudí hodnotí ľudí, veci a situácie okolo seba. Je to len silný návyk, nič viac a toho sa dá počas pár sedení zbaviť veľmi rýchlo. 
Uvedomte si ako veľmi Vám odľahne, keď sa už NIKDY nebudete zaoberať rečami iných na Vašu adresu. Máte predstavu ako táto téma pripravuje milióny ľudí o životnú energiu takmer každý deň ? 

A pritom stačí venovať pozornosť procesu tvorenia. Aj ten najväčší vynález bol najprv myšlienka, ktorú si niekto, kto mal ,,TICHO“ v hlave všimol a zaregistroval ho. Samotná existencia nápadu je už tvorivým procesom a všetko ostatné je už len vstup do sveta prejavov. My všetci sme súčasťou obrovského Stvorenia. 
Ale zároveň sa zrodila aj DUALITA. Najprv nápad a potom v nekonečných možnostiach vyjadrenie tohto nápadu. A to nakoniec znamená, že nemôže byť tma bez svetla. Nemalo by význam slovo VEĽA bez slova MÁLO. A v konečnom dôsledku to znamená, že nemôže žiaden stav alebo vec existovať bez svojho protipólu. Veď hmota nedáva žiaden význam bez prázdneho priestoru. Taktiež vytvorenie vnímateľnej reality je nemožné bez protichodného páru. 
Keď existuje NIEČO, musí existovať taktiež NIČ. 

Náš mozog je kalibrovaný na reprodukovanie DUALÍT, nie na ich riešenie. 
Rozum, nie je schopný riešiť, maximálne použiť naučené riešenia druhých. Akonáhle sa dostanete do ticha, stavu keď dospejete ku vedomiu, zmiznú všetky Vaše problémy, ktoré boli len a len vo vašich hlavách.